Náš kalendár 2019

2018.11.27.

Náš kalendár 2019

Milí priatelia,
priaznivci, rozširovatelia a čitatelia obľúbenej ročenky Slovákov v Maďarsku, s radosťou Vás informujeme o tom, že koncom novembra vyšiel Náš kalendár na rok 2019. Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc, aby publikácia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, vydavateľom ktorej je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm s. r. o., čo najrýchlejšie sa dostala do domácností našich Slovákov.


Našim cieľom bolo, aby Náš kalendár na rok 2019 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby nová ročenka bola niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažili sme sa o to, aby Náš kalendár na rok 2019 bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním.


V prílohe Vám zasielame objednávku (megrendelőlap) na Náš kalendár 2019. Prosíme Vás o to, aby ste vo svojom okolí propagovali našu ročenku, zistili nároky doterajších a potenciálnych čitateľov slovenského kalendára a podľa možnosti čím skôr zaslali nám vyplnenú objednávku na túto e-mailovú adresu:


ludove@luno.hu


S pozdravom:
Imrich Fuhl
konateľ spoločnosti SlovakUm
Mobil: +36 30 423 8033

 

  1. Megrendelo-NasKal19
  2. Objedna-NasKal19
  3. Obsah-NasKal19
VISSZA