Komunita

Prijímacie hodiny

2019.01.14.

Prijímacie hodiny

 Parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik 10-ého januára 2019 usporiadal svoj prvý prijímací deň v Békešskej Čabe, kde si vypočul názory, pripomienky prítomných a odpovedal na ich otázky. Podobné prijímacie dni plánuje usporadúvať každý druhý piatok v mesiaci od 11.00 do 16.00 hodiny v Dome slovenskej kultúry.
Na stretnutie sa môžete predbežne prihlásiť u Nikolety Árvavölgyiovej na nasledujúcej e-mailovej adresy: arvavolgyiniki@gmail.com.

Milí priatelia,
priaznivci, rozširovatelia a čitatelia obľúbenej ročenky Slovákov v Maďarsku, s radosťou Vás informujeme o tom, že koncom novembra vyšiel Náš kalendár na rok 2019. Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc, aby publikácia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, vydavateľom ktorej je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm s. r. o., čo najrýchlejšie sa dostala do domácností našich Slovákov.


Našim cieľom bolo, aby Náš kalendár na rok 2019 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby nová ročenka bola niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažili sme sa o to, aby Náš kalendár na rok 2019 bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním.


V prílohe Vám zasielame objednávku (megrendelőlap) na Náš kalendár 2019. Prosíme Vás o to, aby ste vo svojom okolí propagovali našu ročenku, zistili nároky doterajších a potenciálnych čitateľov slovenského kalendára a podľa možnosti čím skôr zaslali nám vyplnenú objednávku na túto e-mailovú adresu:


ludove@luno.hu


S pozdravom:
Imrich Fuhl
konateľ spoločnosti SlovakUm
Mobil: +36 30 423 8033

 

  1. Megrendelo-NasKal19
  2. Objedna-NasKal19
  3. Obsah-NasKal19

Predstavitelia európskych slovanských menšín v Mlynkoch XXI. seminár slovanských menšín

2018.10.19.

 18.-21. októbra 2018 sa koná v Mlynkoch Seminár pracovnej skupiny slovanských menšín FUEN.
Spoluorganizátorom seminára je Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku.
Seminár bude zameraný na využitie menšinových jazykov vo verejnom sektore a sústredí sa na opatrenia v záujme zlepšenia súčasnej situácie.
„Chceme sa viac dozvedieť o systéme menšinových samospráv, ako i o tom, ako to v prípade slovenskej menšiny funguje v Maďarsku. Tento systém by sa mohol stať lákavým aj pre ostatné slovanské menšiny v Európe“ – povedal Bernhard Ziesch, predseda FUEN-u.
O svoje dojmy a skúsenosti sa podelí viac ako 30 účastníkov z 10 krajín v záujme zlepšenia súčasnej situácie a posilnenia spolupráce na európskej úrovni.

 

 

 

Oslávme spolu 300. narodeniny Békešskej Čaby!

2018.06.22.

 Oslávme spolu 300. narodeniny Békešskej Čaby!
Domáca slovenská komunita
oslavuje 7. júla 2018
DŇOM SLOVÁKOV V MAĎARSKU

Program:
07. 07. (sobota)
10.00 Predstavenie knihy Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe v Slávnostnej sieni Radnice (Námestie sv. Štefana č. 7)
13.30 Ekumenická pobožnosť v Malom evanjelickom chráme (Lutherova ul. č. 1)
Slávnostné prejavy
Odovzdanie vyznamenania Celoštátnej slovenskej samosprávy Za našu národnosť
Účinkuje husľová virtuózka Anikó Áchim Kovács
16.00 Odovzdanie Ceny Štefana Lamiho
Cez hory, cez doly - galaprogram Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (Námestie sv. Štefana, javisko)
19.00 Slovenský ples na dvore Domu slovenskej kultúry (Kossuthovo námestie č. 10)

Sprievodné podujatia:
Dolnozemský jarmok za účasti slovenských remeselníkov z Rumunska a zo Srbska (Námestie sv. Štefana)
Gazdovský dvor vo dvore a v reštaurácii Domu slovenskej kultúry (Hrabalova piváreň, ochutnávka tradičných slovenských jedál)
Čabianske výšivky a tkaniny v priestoroch Domu slovenskej kultúry a v Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu - práce Výšivkárskeho krúžku Rozmarín, viacnásobného laureáta ocenenia Granátové jablko
Prehliadka Slovenského oblastného domu spojená s kultúrnym programom (Garayho ul. č. 21)
Harruckernova historická cesta s desiatimi zastávkami s kultúrnym programom


Ďalšie slovenské programy víkendu:

6. 7. (piatok)
19.00 Odovzdanie sochy Jánošíka na dvore Domu slovenskej kultúry (Kossuthovo nám. č. 10)
20.30 Tanečná inscenácia sarvašského Cervinus Teátra Janko Drotár (Nádvorie Radnice)

7. 7. (sobota)
15.00 Príchod Čabänov (Nám. Korzó – Nám. sv. Štefana)
15.30 Slávnostné otvorenie festivalu na javisku (Nám. sv. Štefana)

8. 7. (nedeľa)
8.45 Služby Božie v slovenskom jazyku v Malom evanjelickom chráme
11:00 Gazdovský dvor vo dvore a v reštaurácii Domu slovenskej kultúry